FELHÍVÁS!

Felhívjuk Ludas község lakosságának figyelmét hogy az utóbbi időben község belterületén az üresen álló ingatlanok feltörése, fosztogatása, ill. a külterületi erdős, fás területeken megszaporodtak a fa lopások.

Kérjük a lakosságot hogy, ha környezetünkben, ill. szomszédságukban ilyet észlelnek, hívják az alábbi telefonszámokat:

 

Körzeti megbízott: 0620/776-81-50

Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület: 0670/605-04-12

----------------------------------------------------------------------------------

 

Felhívás!

 

Sajnos településünkön újra megjelentek a „trükkös” tolvajok. Közüzemi dolgozóknak adják ki magukat, így próbálnak bejutni főként idősekhez! ÉMÁSZ, TIGÁZ, illetve VÍZMŰ-vesek stb. ezért csak hiteles igazolvánnyal, valamint megbízólevéllel rendelkező személyt engedjenek be!

Az igazolványon szerepelnie kell:

-         szolgáltató nevével pl.: TIGÁZ, ÉMÁSZ, VÍZMŰ stb.

-         az illető nevének, fényképének, személyi igazolvány számának

-         sorszámmal ellátott azonosító kódnak

-         a rajta található telefonszámnak, ami alapján ellenőrizhető a dolgozó

Az azonosító igazolványuk csak személyi igazolvánnyal együtt érvényes!

 

Pénzügyeket személyesen, helyszínen soha nem intéznek! Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az előre fizetés esetén csak és kizárólag postai vagy banki úton utalhatnak vissza pénzt az ügyfeleinek. A szolgáltatók előre értesítik az ügyfeleiket az esetleges cserékről, mérésekről, mérőcserékről. A számlaleveleken az éves mérőleolvasás tervezett időpontját megtalálják.

 

 

Tisztelt Ludasi Lakosok!

 

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy községünkben, sajnos ismételten megszaporodtak a betöréses lopások, bel- és külterületeken egyaránt! Önökre is szükségünk van ahhoz, hogy ezekeket a tevékenységeket megakadályozzuk, illetve megelőzzük. Ez nem FÖLÖSLEGES TEVÉKENYSÉG mert, csak együttes erőkkel tudunk ennek véget vetni, hogy biztonságban és nyugalomban teljenek a mindennapjaink! Éppen ezért szeretnénk a lakosság figyelmét felhívni, hogy ne csak a saját környezetükben, hanem a körülöttünk élő szomszédjainkra is figyeljünk lehetőség szerint!

Bármely ezekkel a dolgokkal kapcsolatos észrevételeiket jelezhetik az alábbi telefonszámokon:

Ludasi Polgárőrség: 06-70/60-50-412

                                 06-70/60-50-461

Helyi körzeti megbízott: 06-20/77-68-150

Gyöngyösi rendőrkapitányság: 06-37/312-557

„Tegyünk együtt, egymásért a saját biztonságunkért!”

 

Készítette: Ludas Biztonságáért Egyesület Polgárőrség

Támogató: Védőkarok Alapitvány

 

„Tegyünk együtt, egymásért a saját biztonságunkért”

Köszönettel:

Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Trükkös lopás lakásból, udvarról, kertből

 

Az elkövetők a bűncselekmények elkövetése során azt használják ki, hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, egyedül élnek. Az áldozattá válás szempontjából a 60 év feletti időskorúak csoportja –a kiskorúak mellett- a legveszélyeztetettebb. Az idős emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből adódóan könnyebben megtéveszthetőek. Az idősek gyakran válnak besurranásos lopás áldozatává, melyhez nagymértékben hozzájárul a sértett közreható magatartása (nyitva hagyott kapuajtó, záratlan lakásajtó) is. Az óvatlanság, túlzott bizalom még mindig gyakori magatartás a sértettek körében.

 

A trükkös lopások elkövetői különféle hivatalos személyeknek (önkormányzatok és állami cégek munkatársainak, Elektromos Művek, Vízművek alkalmazottainak) adják ki magukat, és az áldozatok jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát kihasználva tulajdonítanak el tőlük különböző értékeket (ékszereket, készpénzt) azok lakásából. A sértettek gyakran maguk hívják, engedik be az elkövetőket lakásukba, udvarukba, ahol nem figyelnek vagyontárgyaikra, egyéb értékeikre, készpénzükre.

 

Előfordul, hogy fenti bűncselekményt az érintett sértettek nem is észlelik, arra csak akkor derül fény, amikor az elkövetők elfogásra kerülnek, és azok vallomásukban tárják fel az általuk korábban elkövetett cselekményeket. 

Amennyiben a cselekményt mégis észlelik az áldozatok és ellenállnak, megkísérlik vagyontárgyaikat megvédeni, a vagyon elleni bűncselekmény akár a testi épséget is veszélyeztető cselekménnyé alakulhat.

----------------------------------------------------------------------------------

 

Figyeljünk oda a környezetünkben egyedül élő idős emberekre!

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a rablások, valamint egyéb, a lakosságot nagymértékben irritáló, a relatív biztonságérzetet leginkább befolyásoló erőszakos bűncselekmények száma növekedésnek indult. Egyre többször tapasztaljuk, hogy ezen bűncselekmények áldozatai a védtelen, idős emberek.

Az időskorúak sérelmére jellemzően – elsősorban – személy és vagyon elleni (lopás, betöréses lopás, csalás stb.) bűncselekményeket követnek elEnnek oka, hogy áldozati szerepük jellemzőit tekintve az elkövetők számára a könnyű pénz-szerzés lehetőségét jelentik.

Napjaink bűnelkövetésének egyik legdrasztikusabb formája, amikor idős, mozgásában korlátozott emberekre éjszaka törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan bántalmazzák, vallatják őket, miközben átkutatva helységeiket eltulajdonítják egy élet munkájával megszerzett értékeiket. Sok esetben csak másnap találnak rá hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran életveszélyes sérüléseket elszenvedett áldozatokra.

 

A bűnelemzések rámutatnak arra, hogy a házaikban megtámadott idősek a cselekményt megelőzően valamilyen módon kapcsolatba kerültek az elkövetői kör egyes tagjaival. Jellemző módon az elkövetők mint utazó bűnözők „házalás” során fordultak meg a későbbi sértettek lakókörnyezetében. Feltérképezik az idősek helyzetét, később vagy rablási szándékkal térnek vissza, vagy más elkövetők számára válnak tippadóvá. Az elkövetők másik típusa valamilyen alkalmi munka végzését vállalva, vagy mint befogadásra, felkarolásra váró idegen jelenik meg a kiszemelt áldozat otthonában, aki egy bizonyos idő elteltével - kiismerve a házigazda szokásait - bántalmazás útján szerzi meg annak értékeit.

Az áldozattá válást elősegítő sértetti oldal jellemzői közé sorolható még a romló egészségi állapot, melynek következtében ezen korcsoporthoz tartozók kevésbé tudnak ellenállni a fizikai behatásnak, a fenyegetésnek, bántalmazásnak. Az elszigeteltség, a fokozott hiszékenység, a veszélyek fel nem ismerése ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy idős emberek túlzott közelségbe engedjenek magukhoz idegeneket. A vagyonvédelem elhanyagolása, a korszerűtlen nyílászárók és zárak, szintén növeli kiszolgáltatottságukat, nem is beszélve arról a bűnvonzó hatásról, hogy jelentős készpénzt tartanak lakásukban.

Van lehetőség a megelőzésre!

 

 

Diavetítő
Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...