A polgárőr mozgalom célja:

A közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása. 
A polgárőr mozgalom összefogja a fenti cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, megteremti a szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és annak társadalmi hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés elleni fellépés, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén.

A polgárőr mozgalom főbb jellemzői:

· önkéntesség és törvényesség 
· az emberi jogok tiszteletben tartása 
· ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység 
· politika semlegesség

A polgárőr mozgalom szervezeti keretei:

A cselekedni kívánó állampolgárok elsősorban lakóterületi alapon, önálló egyesületekbe 
tömörülve vesznek részt a polgárőr mozgalomban. Az egyesületek tagjai a polgárőrök. 
A mozgalom célkitűzései az egyesületek összehangolt tevékenységével érhetőek el, ezért azok kerületi-, területi-, fővárosi-, megyei szövetségekbe tömörülnek, amelyek munkáját az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) koordinálja. A "polgárőr" név védett, csak az OPSZ-hez tartozó, a követelményeket teljesítő egyesületek tagjai használhatják.

A polgárőr egyesületek tevékenysége:

Az egyesületek saját tevékenységi körüket – amely nem lehet ellentétes az OPSZ alapelveivel – működési területük sajátosságainak megfelelően választják meg.

A tevékenység kiterjedhet: 
· Bűnmegelőzési kiadványok terjesztésére 
· Iskolai bűnmegelőzési programokban való részvételre 
· Előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezésére 
· Közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység, figyelőszolgálat végzésére 
· Lakossági, önkormányzati stb. rendezvényeken rendezői feladatok ellátására, stb.

Mi a különbség a rendőr, a vagyonőr és a polgárőr között? 
A rendőr a rendőrség hivatásos állományú tagja, hatósági – intézkedési, fegyverviselési, stb. – jogosítványokkal rendelkezik, munkájáért fizetést kap, egyenruhát, felszerelést a rendőrség biztosít a számára. A vagyonőr rendszerint valamilyen vagyonvédelmi társaság (Kft, Rt, Bt, stb.) alkalmazottjaként – munkaszerződéssel – a megbízó telephelyét, irodáját, stb. őrzi, azaz munkaidőben, fizetés ellenében, magánterületen végez őrző-védő tevékenységet. Hatósági jogosítványai nincsenek, de a megbízó területén belül jogosult lehet pl. a gyanús személyek megállítására, igazolásra felszólítására. Felszerelésért, eszközeit a munkáltató biztosítja.

A polgárőr elsősorban közterületen, szabadidejében és saját költségén (tagdíjak, felszerelés, telefon-, és benzinköltség, stb.) teljesíti önként vállalt kötelezettségét. Hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik. A Btk.29.§-ában rögzített jogos védelem lehetőségét kötelezettségként önkéntesen felvállalja. Szolgálatát külön díjazás nélkül látja el.

Diavetítő
Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...